logobipZakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadamilogo
MZO S.A. Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 138
 
    19.01.2019
Wyszukaj w:   
 
 
Data publikacji 13.05.2009 godz 20:33 Opublikował: Katarzyna Kołodziejska
Ostatnia zmiana 31.05.2010 godz 11:59 dokonana przez: Katarzyna Kołodziejska
 
Przedmiot działalności spółki
 
I Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
II Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
III Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
IV Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
V Demontaż wyrobów zużytychymi PKD 38.31.Z
VI Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
VII Działalność związana z rekultywacją i pozostała dziełalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z
VIII   Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z
IX Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu PKD 08.12.Z
X Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
XI Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
XII Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77 Z
Ilość odwiedzin: 185010 Administrator Katarzyna Kołodziejska, kontakt: tel: 62 733 81 30, email: kkolodziejska@mzo.com.pl