logobipZakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadamilogo
MZO S.A. Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 138
 
    19.01.2019
Wyszukaj w:   
 
 
Data publikacji 20.06.2018 godz 11:44 Opublikował: Katarzyna Kołodziejska
 
Dane Osobowe
 
 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: Rozporządzenie

 

Kto jest administratorem Państwa danych ?

 

Administratorem danych jest  Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A,  w Ostrowie Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138  , 63-400 Ostrów Wielkopolski,  tel.: (62 733-81-30), fax.: (62 733-81-49),  

e-mail:mzo@mzo.com.pl oraz strona internetowa: www.mzo.com.pl,

 

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie ?

 

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji

 

Przetwarzanie danych może odbywać się w szczególności w celach:

 

Mogą wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

 

Jak cofnąć zgodę ?

 

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail na skrzynkę lub wiadomość pocztą tradycyjną na adres:

 

 

Podanie danych może być uwarunkowane:

     obowiązkiem ustawowym Administratora lub koniecznością realizacji nałożonych na niego zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej;

     koniecznością zawarcia lub realizacji umowy;

     koniecznością realizacji zadań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci)

 

 

 

 

 

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe ?

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

 

 

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi ?

 

Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,
ma prawo do:

     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

     sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych;

     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez  MZO S.A w Ostrowie Wielkopolskim ?

 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

 

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

 

Administrator danych przetwarzanych w ZOiGO „MZO” S.A w Ostrowie Wielkopolskim dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

Ilość odwiedzin: 185023 Administrator Katarzyna Kołodziejska, kontakt: tel: 62 733 81 30, email: kkolodziejska@mzo.com.pl